Belde Planlama Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti

İmar Planı Değişikliklerinde Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

3194 sayılı İmar Kanunununa göre yapılacak plan değişikliklerinde meydana gelecek değer artışlarının kamuya kazandırılması işlemlerini esas alan Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15/09/2020 tarih ve 31245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ilgili idarelerce yapılan plan değişiklikleri sonucunda meydana gelebilecek değer artışlarının kamuya kazandırılmasındaki usul ve esaslar, yönetmelikte ; plan değişikliğine ilişkin başvuru esasları, kıymet takdir komisyonunun teşekkülü, çalışma şekli ve karar alması, yetkili kuruluşlarca hazırlanan rapor esas alınarak kıymet takdir komisyonunca hazırlanacak rapor, payın kesinleşmesi, ödenmesi vb. ana başlıklar halinde belirlenmiş durumda.

3194 sayılı İmar Kanununun 44 üncü maddesi, Ek 8 inci maddesi ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200915-4.htm