Belde Planlama Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti

İfraz - Tevhid - Yola Terk

İFRAZ (AYIRMA)
Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.
 
TEVHİD (BİRLEŞTİRME)
Birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesidir.
 
YOLA TERK / YEŞİL ALANA TERK / PARKA TERK
Yol İstikmamet Planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan ve gerekli görülen hallerde beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri ve yerleri gözönünde tutularak ana kararlar ile uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş planlardır. 
Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli olan ruhsat alımı esnasında, ilgili Belediye tarafından, planın gerektirdiği kadar kısmının Yola / Yeşil Alana / Parka Terk işlemlerinin yapılması istenir, aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz.